خواص محصولات حاوی هیدروکینون
خواص محصولات حاوی هیدروکینون
از ویژگیهای کرم هیدروکینون می توان به کاهش چشمگیر مقدار پیگمانت های (ملانوزوم) موجود در سلول ها و به وجود آورنده لک های پوستی و جلوگیری از تکثیر پیگمانت ها اشاره کرد.